Filter

Welkom op voortgezetonderwijs.online

het portal voor het voortgezetonderwijs

Op voortgezetonderwijs.online vinden docenten uit het voortgezetonderwijs gratis lesmateriaal, dat toegankelijk is gepositioneerd. De educatieve content op dit leermiddelenportal is:

* methode onafhankelijk en aanvullend te gebruiken
* gratis en zonder inlog te gebruiken
* eenvoudig in de les te integreren
* gestructureerd opgebouwd en voorzien van duidelijke handleidingen

Maar op voortgezetonderwijs.online is meer te vinden!
Voortgezetonderwijs.online is de online omgeving voor:

  • Tools & Leermiddelen: Met mentoractiviteiten, veel gebruikte tools en meer
  • Lespakketten: lesbrieven en -pakketten bij verschillende onderwerpen
  • Apps: educatieve apps voor de meest gebruikte devices in het onderwijs

Adverteren en positioneren van lesmateriaal
Voortgezetonderwijs.online is voor docenten de 'startpagina' voor het lesmateriaal. Voor uitgeverijen, stichtingen en andere partijen biedt voortgezetonderwijs.online dus een ideaal platform om onderwijsgerelateerde producten en diensten onder de aandacht te brengen binnen de doelgroep. Kijk voor meer adverteerinformatie op de pagina adverteren.

Ontwikkelen van educatieve content | Lespakketten
Voortgezetonderwijs.online kan u tevens adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Hierbij maakt Voortgezetonderwijs.online gebruik van docenten met ruime praktijkervaring, maar ook van de gebruikersdata van de portals. Samen met u werken we naar een eindproduct welke goed aansluit bij de doelgroep en het reeds aanwezige lesaanbod. Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over voortgezetonderwijs.online? Neem gerust contact met ons op.