Filter

Land boven water

Vakgebied: aardrijksunde
deelgebied: economie, natuurkunde, biologie 
Doelgroep: vmbo, havo/vwo, mbo

Producent: Waterbouw.nl | Podium

Lesmodule

Ervaar de veelzijdigheid van de waterbouw, ontwerp en creëer zelf nieuw land! Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor onder- en bovenbouw, maar ook los in te zetten bij aardrijkskunde, economie, natuurkunde, biologie en voor het vmbo ook voor techniek. Daarnaast is er een module voor het mbo voor studenten in de richting bouw, infra en engineering.

Vmbo: De Nieuwe Afsluitdijk

Leerlingen van het vmbo gaan middels een simulatie aan de slag met het bouwen van de Nieuwe Afsluitdijk. Zo ontdekken ze wat waterbouw is en welke beroepsperspectieven de sector heeft.

Ga naar het lesmateriaal Handleiding
Onderbouw havo/vwo: Marker Wadden

De onderbouw gaat middels een simulatie aan de slag met het bouwen van de Marker Wadden. Zo ervaren de leerlingen wat waterbouwers doen en hoe ze aardrijkskunde, economie en natuurkunde toepassen. Voor het vak biologie is er een aparte les over de wisselwerking tussen waterbouw en ecologie en hoe bij grote projecten die invloed hebben op het landschap gebouwd wordt met de natuur.

Ga naar het lesmateriaal Handleiding
Bovenbouw havo/vwo: Schiphol op zee

In de bovenbouw gaan de leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren. Ze maken een ontwerp voor Schiphol op zee. Voor technasia is er een aparte opdrachtbeschrijving zoals technasiumleerlingen deze gewend zijn.

Ga naar het lesmateriaal Handleiding
Mbo: Ontwerp de Nieuwe Afsluitdijk

In de mbo-module krijgen de studenten een ontwerpopdracht voor de Nieuwe Afsluitdijk. De studenten maken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een alternatief ontwerp voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Ze kiezen één onderdeel van dit grote waterbouwproject en werken daar een technisch ontwerp voor uit.
Bron foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan Wessels

Ga naar het lesmateriaal Handleiding

Meer informatie over Land boven water

Met de lesmodule Land boven water koppelen leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo hun kennis van de vakken aardrijkskunde, natuurkunde, economie en biologie (alleen onderbouw) aan de beroepspraktijk van de waterbouw. De waterbouw is over de gehele wereld actief. Hoe zien de werkzaamheden eruit en welke beroepsperspectieven heeft deze sector?