Filter

PazzUp VO

Vakgebied: verkeer
Deelgebied: vervoer, veiligheid, gastlessen, spoorwegen
Doelgroep: brugklas, 2e leerjaar Voortgezet onderwijs

Producent: ProRail | Podium


Lespakket over risico's op en rond het spoor

Veiligheid op en rond het spoor is letterlijk van levensbelang. Even op je mobiel kijken of een geintje bij het spoor kan grote gevolgen hebben. Al meer dan 10 jaar is pazzup.nl/vo dé plek voor een interactieve en aansprekende les over de gevaren van het spoor.

PazzUp VO

U kunt in de les direct aan de slag met de verschillende onderdelen en interactieve werkvormen. Bijvoorbeeld met het Boetesleepspel, de Graphic Novel en de Spoorquiz. Ook kunt u leerlingen zelfstandig laten werken aan de hand van het toetsblad. 

Ga naar het lesmateriaal

Gratis gastles van een medewerker ProRail

Ook kunt u via PazzUp.nl/VO een gratis gastles aanvragen. Een ProRail-medewerker bezoekt klassen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en bespreekt rechtstreeks met leerlingen de gevaren van het spoor. Mocht u belangstelling hebben voor een gastles bij u op school, dan kunt u dat aangeven op het bestelformulier. ProRail neemt dan contact met u op.
Meer informatie over ProRail

Voor ProRail staat veiligheid op één. Daarom heeft onveilig gedrag op en rond het spoor de volle aandacht. Met acties en campagnes wijst ProRail op de gevaren van spoorlopen of het negeren van de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang. PazzUp is ontwikkeld om kinderen en jongeren te informeren over veiligheid rondom het spoor.
In het lesmateriaal staat de boodschap centraal dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

Volg ProRail om op de hoogte te blijven