Filter

Schoon Challenge

Vakgebied: aardrijkskunde, Nederlands
Deelgebied: milieu en recycling
Doelgroep: onderbouw vmbo, havo, vwo

Producent: Supporter van Schoon | Podium

Meer lesmateriaal van Supporter van Schoon

Lespakket

Met de Schoon Challenge ontdekken leerlingen in drie lessen alles over de impact én aanpak van zwerfafval. Na een theorieles, waarin ze leren over afbraaktijden, gaan ze in de tweede les zelf aan de slag en maken ze hun eigen campagnemiddelen. De lessenreeks sluit af met een Challenge waarin scholieren in groepjes zoveel mogelijk zwerfafval in de buurt van de school proberen te verzamelen. Zo dragen ze zelf ook bij aan een schonere omgeving.

De lessen worden aangeboden op twee niveaus: vmbo en havo/vwo en sluiten aan bij Nederlands, Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. Daarnaast wordt tijdens de lessen gewerkt aan verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Zo denken leerlingen kritisch na over hun eigen gedrag in relatie tot afval, maar ook hoe onze maatschappij omgaat met afval. In de tweede les staat creativiteit en samenwerken centraal, wanneer de leerlingen in groepjes zelf aan het werk gaan.

Les 1: Introductieles

In deze les ontdekken de leerlingen meer over afbraaktijden en ervaren ze de impact van zwerfafval.

Presentatie les 1
Les 2: Campagne

In deze les maken de leerlingen zelf hun eigen campagnemiddelen. Met het maken van een poster, filmpje of een social media post denken ze na hoe ze met communicatie gedragsverandering kunnen stimuleren.

Presentatie les 2 Online tools campagneles
Les 3: Schoon Challenge

De lessenreeks sluit af met een Challenge waarin scholieren in groepjes zoveel mogelijk zwerfafval in de buurt van de school proberen te verzamelen. Gratis afvalzakken en handschoenen bestel je snel en gemakkelijk in de webshop van www.supportervanschoon.nl.

Ga naar de webshop
Extra: afbraaktijdenpracticum

In deze extra les onderzoeken de leerlingen welk afval biologisch afbreekbaar is en welk afval niet.

Download afbraaktijdenpracticum


Benieuwd naar de Schoon Challenge? Kijk voor meer informatie op www.aandeslagmetafval.nl/schoonchallenge. Met de code STRH4863 ontvang je de Schoon Challenge gratis. Het pakket bevat een docentenhandleiding en kopieerbare werkbladen. Wil je voor de opschoonles ook gebruik maken van de gratis afvalzakken en handschoenen, meld dan jullie opschoonactie aan. De Schoon Challenge en opschoonmaterialen bestel je snel en gemakkelijk in de webshop van www.supportervanschoon.nl


Bestel Schoon Challenge
Word ook Supporter van Schoon!

Supporter van Schoon organiseert in 2020 de Landelijke Opschoondag op 21 maart. Scholen in heel Nederland kunnen hieraan meedoen. Wanneer je als school in maart een schoonmaakactie organiseert en je aanmeldt bij Supporter van Schoon, ontvang je gratis schoonmaakmaterialen. Meld je dus aan op www.supportervanschoon.nlVolg Supporter van Schoon om op de hoogte te blijven